Allt om idrott i Skåne

Skåneidrotten är en samlingsplats för idrott i Skåne och är verksamma för att stödja idrotten i södra Sverige och representera medlemmarnas intressen. Man kan säga att de är ungefär som Riksidrottsförbundet är på en nationell nivå. De är till exempel sportens ansikte utåt mot till exempel politiker och näringsliv och deras uppgift är att se till att idrottsrörelsens intressen bevakas och att sporten får sin del av kakan. Skåneidrotten är också en viktig samlingsplats för alla som håller på med idrott i Skåne, samt för de föreningar som är verksamma inom olika sporter. Man kan till exempel få hjälp med administrativt arbete som kan vara lite bökigt om man inte har rätt kompetens. Genom en organisation som Skåneidrotten kan istället idrottsföreningar fokusera på det som de finns till för, nämligen sport och idrott.

Idrott i Skåne och hur idrottsförbundet verkar

Idrott i Skåne bidrar till möten

Idrotten är på många sätt ett fantastiskt verktyg för att skapa möten mellan olika människor som annars kanske inte hade haft något gemensamt. Skåneidrottens uppdrag när det gäller idrott i Skåne är bland annat att förenkla denna typ av möten och fungera som en brygga mellan olika medlemmar. Det är helt enkelt viktigt att det finns en central organisation som kan fungera som samlingsplats, och denna uppgift fyller denna förening väl.

En annan sak som Skånes idrottsförbund har i sitt uppdrag är att verka för att idrottens värderingar uppfylls. Man hör ofta olika idrottsorganisationer tala om vikten av värderingar, och ibland kan det kanske låta lite flummigt. I grunden handlar det dock om bra saker som de allra flesta kan skriva under på. Håller man på med idrott i Skåne ska man till exempel kunna stå bakom idéer och tankar såsom att samhället ska vara öppet, tolerant och fritt från till exempel rasism och sexism. När det gäller idrott i Skåne och värderingar har Skåneidrotten drivit en framgångsrikt arbete för att få upp dessa frågor på dagordningen.